اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

لیست برنامه کلاسی های ترکی استانبولی

دوره ساعت و روز برگزاری طول دوره و شهریه تاریخ شروع وضعیت
ترکیA1-1 روزهای یکشنبه و سه شنبه 16:30الی 18 دو ماه کاری(30جلسه یک ساعت و نیم) 1میلیون و400هزار تومان 29خرداد 1401 درحال ثبت نام
ترکیA1-2 روزهای دوشنبه وپنجشنبه ساعت 18 الی 19:30 دو ماه  کاری 750 هزار تومان 4اردیبهشت 1401 ظرفیت تکمیل
ترکیA2-2 روزهای زوج ساعت 10 الی 13 دو ماه کاری (20 جلسه)500 هزار تومان شنبه 9 بهمن 1400
ظرفیت تکمیل
ترکی A2-1 روزهای زوج ساعت 15 الی 18 دو ماه کاری (20 جلسه)500 هزار تومان شنبه 16 بهمن 1400
ظرفیت تکمیل

توجه: تایم و زمان کلاس های در حال تشکیل امکان تغییر دارد لطفا ثبت نام خود را انجام دهید تا از تایم و زمان دقیق شروع کلاس با خبر شوید.
Scroll to Top