اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

تافل TOEFL

تافل TOEFL

 آموزش زبان اصفهان

تافل ( TOEFL )


آزمون تافل یک آزمون استاندارد بین المللی در زمینه سنجش دانش زبان انگلیسی است که از طرف سازمان   Educational Testing Services  ETS)  برگزار می گردد و مورد تائید کلیه دانشگاههای دنیا می باشد و به روش های مختلفی برگزار می گردد .

تافل ( TOEFL ) يک آزمون جامع زبان انگلیسي است که براي ورود به بیش از 4400 کالج و دانشگاه در ايالات متحده و کانادا، و ديگر بخشهای جهان، مورد نیاز مي باشد. همچنین خارجیاني که داراي مشاغل حرفه اي مي باشند، براي ادامه فعالیتهاي حرفه ايشان در آمريکا و کانادا مرتباً به يک رتبه تافل نیاز دارند.
نمره کسب شده در اين آزمون جهت پذيرش در اين دانشگاه ها به مدت دو سال داراي اعتبار مي باشد


1- تافل کاغذی Paper – Based Toefl
2- تافل رایانه ای Computer – Based Toefl
3- تافل اینترنتی (iBT( Internet - Based Toefl

درآزمون تافل کاغذی نمره از 310 الی 677 می باشد و برای قبولی در دانشگاههای ممتاز به نمره بالاتر از 550 نیاز است .
در تافل رایانه ای نمره از صفر تا 300 می باشد .


تافل اینترنتی ( iBT ) :


نمره آزمون iBT از صفر تا 120 می باشد و هر چهار مهارت زبان بصورت همزمان در قالب یک سوال سنجیده می شود و مدت زمان آن 4 ساعت بوده و تمامی تست ها در یک روز انجام می گیرد .


برای قبولی در دانشگاههای ممتاز بین المللی نیاز به نمره بالاتر از 85 می باشد .

 

تافل کتبی و کامپیوتری


از سال 1968 تا 1988 ، آزمون تافل فقط به صورت کتبي برگزار مي شد. شرکت کنندگان پاسخ هايشان را روي يک برگه با مداد علامت مي زدند. در سال 1998 ETC كه آزمون تافل را تهیه مي کند و Sylvan Learning Systems که برگزاری نسخه کامپیوتري تافل را بر عهده دارد، براي اولین بار اين آزمون را به صورت کامپیوتري عرضه کردند.


علاوه بر اين دو نسخه  کتبی و کامپیوتری ، قرار است يک آزمون کاملاً جديد نیز در آينده نزديک ارائه شود. اين آزمون جديد تفاوتهاي زيادي با دو نسخه موجود خواهد داشت. از آن جمله مي توان به اضافه  شدن بخش Speaking اشاره كرد. از آنجايي که اين بخش تاکنون در تافل مورد سنجش قرار نگرفته است، مي توانیم انتظار تغییرات بزرگي را در ساختار اين آزمون داشته باشیم.

 

آزمون کتبی تافل  PBT :


تافل کتبي يک آزمون زمانبندي شده است که از سه بخش اصلي تشکیل شده است :

1- بخش شنیداري :   50  پرسش     35 دقیقه

2- بخش ساختار و نگارش :    40 پرسش      25 دقیقه

3- درک مطلب :        50 پرسش        55 دقیقه

 

 بخش شنیداری :

اين بخش از تافل توانايي شما را در درک مکالمه هاي انگلیسي آمريکايي مورد سنجش قرار مي دهد. اين بخش خود به سه قسمت تقسیم مي شود. قسمت اول اين بخش (Part A) شامل مکالمه هايي کوتاه مي باشد که بین دو نفر صورت مي گیرد و پس از پايان هر مکالمه پرسشي مبني بر اينکه چه چیزي بین اين دو نفر رد و بدل شده است و يا پرسشي در مورد زمان يا مکان اين مکالمه، مطرح مي شود.


در قسمت دوم (Part B) مکالمه هاي گسترده تري بین دو يا چند نفر انجام مي شود و قسمت سوم (Part C) نیز دربرگیرنده نطق ها و سخنراني هايي است که بیشتر حول و حوش موضوعات دانشگاهي و آکادمیک مي باشد.

 

بخش ساختار و نگارش :


اين بخش دو دسته از سؤالات را در بر مي گیرد و هر دو دسته براي سنجش توانايي شما در تشخیص گرامر و ساختار صحیح در يک متنطراحي شده اند. در دسته اول سؤالات ساختار يا Structure شما بايد ساختار صحیح و ترتیب لغات را تشخیص دهید. اين دسته از سؤالات از يک جمله با يک يا چند جاي خالي تشکیل شده است و شما بايد گزينه اي را که به بهترين نحو جمله را تکمیل مي کند، انتخاب کنید. در دسته دوم سؤالات نگارش يا Written Expression  هم شما با جملات کاملي روبرو مي شويد که زير چهار تا از کلمات آنها خط کشیده شده است و شما بايد کلمه يا عبارت نادرست را شناسايي کنید.

 

درک مطلب :

مهارت کافي در درک متون انگلیسي و نیز دايره لغات خوب، کلید موفقیت در همه بخشهاي تافل محسوب مي شود، اما در اين بخش اين مهارتها بطور خاص مورد ارزيابي قرارمي گیرند. اين بخش از آزمون تافل معمولاً شامل پنج متن در زمینه هاي علمی و دانشگاهي مي باشد و به دنبال هر متن 10 پرسش مطرح مي شود. همه اطلاعاتي که براي پاسخ به پرسشها نیاز داريد در داخل متنها گنجانده شده است و شما نیاز به پیش زمینه علمي خاصي نداريد.

 

آزمون کامپیوتري تافل  CBT :


نسخه کامپیوتري آزمون تافل از بخشهاي زير تشکیل شده است:

1- بخش شنیداري :    30 تا 50 پرسش    40 تا 60 دقیقه

2- ساختار :    20 تا 25 پرسش    15 تا 20  دقیقه

3- درک مطلب :   44 تا 60 پرسش    70 تا 90 دقیقه

4- بخش نوشتاری :   1 انشاء     30 دقیقه

 

بخش شنیداري :

بر خلاف آزمون کتبي، شما براي شنیدن از گوشي  headphone  استفاده مي کنید.
همچنین در آزمون کامپیوتري علاوه بر صدايي که مي شنويد، يک تصوير هم به نمايش در مي آيد. به همراه هر پرسش گزينه هايي در صفحه نمايش داده مي شوند که بجاي حروف ، A  B C و D ، کنار هر گزينه يک بیضي ديده مي شود و شما بايد روي پاسخهاي صحیح کلیک کنید.
در آزمون کامپیوتري تافل گاهي بیش از يک پاسخ صحیح وجود دارد. در چنین حالتي به شما گفته مي شود که چند پاسخ صحیح را بايد انتخاب کنید.

 

اين بخش به دو قسمت تقسیم مي شود :

قسمت اول شامل مکالمات کوتاهي است که البته کمي از تافل کتبي طولاني تر است. در قسمت دوم هم شما با مکالمه ها و سخنرانیهاي طولاني تري روبرو مي شويد.


ساختار :

اين بخش آزمون تافل کامپیوتري، درست مانند تافل کتبي است، با اين تفاوت که شما بجاي علامت زدن با مداد روي کاغذ، با ماوس روي گزينه صحیح کلیک مي کنید.


درک مطلب :

در اين بخش شما ابتدا متني را مي خوانید که معمولاً طولاني تر از آن است که همه آن در يک صفحه نمایش دیده شود براي بنابراين شما مجبور خواهید بود از نوار مرورگر برای دیدن بقیه متن استفاده کنید تا زمانی که مرور متن را تمام نکرده باشید کامپیوتر پرسشها را در اختیار شما نمي گذارد .

در اين مرحله بايد روي گزينه Proceed کلیک کنید. حال شما متن را در سمت چپ و پرسش را در سمت راست صفحه نمايش خواهید ديد. در اين مرحله شما مي توانید با کلیک روي گزينه Prev به پرسش قبلي برگرديد.


بخش نوشتاري :

اين بخش جدا از رتبه کلي شما گزارش مي شود. بخش نوشتاري در حال حاضر در آزمون کامپیوتري تافل گنجانده شده است. اين انشاء را هم مي توان با قلم روي يک پاسخ نامه نوشت و هم مي توان مستقیماً در کامپیوتر تايپ نمود. در اين حالت مي توانید از گزينه هايي مثل delete ، paste ، cut و... nاستفاده کنید.

 

تافل اينترنتي  iBT چه تفاوتي با تافل کتبي و کامپیوتري دارد ؟

آزمون تافل اينترنتي  iBT  بخش جديدي با عنوان يا بخش گفتاري یا Speaking دارد و در مقابل ، بخش ساختار  Structure  که در آزمونهاي کتبي و کامپیوتري وجود داشت، حذف شده است.

گرامر بطور غیرمستقیم در بخشهاي ديگر اين آزمون مورد سنجش قرار مي گیرد. سخنراني ها و گفتگوها در بخش شنیداري Listening طولاني تر شده اند و خلاصه نويسي note taking نیز ديگر مجاز مي باشد. در بخش درک مطلب Reading ، نوع سؤالات متنوع تر شده و بعنوان مثال از شرکت کنندگان خواسته مي شود اطلاعات را طبقه بندي کنند و يا جدولي را پر کنند. تايپ کردن هم در بخش نوشتاري ديگر الزامي است .

سیستم امتیاز دهي در اين آزمون چگونه است ؟
سیستم امتیاز دهي در آزمون تافل اينترنتي iBT  در جدول زير نشان داده شده است :

 

                                       30 - 0              Listening

                                       30 - 0               Reading

                                       30 - 0              Speaking

                                       30 - 0               Writing

                                      120 - 0            Total score

 

بخش های مختلف تافل iBT  :

بخش درک مطلب ( Reading )


بخش درک مطلب در تافل iBT خیلي با نسخه کامپیوتري آن CBT  تفاوت ندارد. اين بخش از سه متن آکادمیک تشکیل شده است که به دنبال هر کدام چندين پرسش مطرح مي شود. هر کدام از اين متن ها حدوداً از 650 تا 750 کلمه ساخته شده اند. نوع سؤالات نیز ترکیبي از نوع سؤالات موجود در تافل کامپیوتري  CBT  و انواع جديدتري از سؤالات است که در آن شرکت کنندگان بايد جدولي را پر کنند يا يک نتیجه گیري روايي را تکمیل نمايند. دو ويژگي اضافه شده به بخش درک مطلب  Reading ، يکي فهرست لغات و ديگري يک گزينه تجديد نظر ) review option به شما اين » فهرست لغات این امکان را مي دهد که معني کلمات کلیدي موجود در متن را بیابید و با گزینه تجدید نظر یا review option مي توانید برگرديد و در پاسخهايتان تجديد نظر کنید .

 

بخش شنیداري Listening :


بخش شنیداري آزمون تافل توانايي شما را در درک مکالمات انگلیسي ، آنگونه که در آمريکاي شمالي صحبت مي شود، ارزيابي مي کند. بخش شنیداري آزمون تافل اينترنتي  iBT  هم خیلي با نسخه کامپیوتري آن CBT  متفاوت نیست . اين بخش از دو مکالمه و چهار سخنراني درسي همراه با پرسشهاي متعدد تشکیل يافته است .

 

بخش نوشتاري  Writing :


 اين بخش از آزمون، توانايي شما را در به کار گیري نوشتن جهت برقراري ارتباط در يک محیط دانشگاهي مورد سنجش قرار مي دهد. اين بخش خود به دو قسمت تقسیم مي شود: يک قسمت تلفیقي  integrated  و يک قسمت مستقل independent  که تايپ کردن هم براي هر دو قسمت ضروري است. در قسمت تلفیقي شما بايد در ابتدا متن کوتاهي را بخوانید  250 تا 300 کلمه و سپس به يک نطق مرتبط با متن گوش دهید. بعد از آن شما بايد با استفاده از اطلاعاتي که از متن و سخنراني بدست آورده ايد به يک پرسش پاسخ دهید. به شما 20 دقیقه فرصت داده مي شود که پاسخ خود را که بايد بین 150 تا 225 کلمه باشد، بنويسید. اما قسمت مستقل  independent  بخش نوشتاري، مشابه بخش نوشتاري آزمون کامپیوتري تافل مي باشد: به شما 20 دقیقه فرصت داده مي شد که انشاء کوتاهي در حدود 300 کلمه درباره يک موضوع خاص بنويسید .

 

بخش گفتاري  Speaking :


اين بخش جديد از آزمون تافل داراي شش تکلیف ( task )  مي باشد که دو تکلیف آن به صورت مستقل  independent  و چهارتاي آن به صورت تلفیقي مي باشد .

بطور دقیق تر، بخش گفتاري آزمون تافل داراي قسمتهاي زير است :

دو تکلیف مستقل ( independent ) درباره موضوعات معمولي و آزاد 
- شرکت کنندگان بايد با استفاده از دانش و تجارب شخصي خود در مورد يک موضوع خاص موضع گیري کرده و آن را توضیح دهند.
دو تکلیف تلفیقي ( integrated ) بر اساس خواندن و شنیدن
اين تکالیف شامل يک متن کوتاه و يک صحبت کوتاه مي باشند. شرکت کنندگان بايد اطلاعاتي را که از اين دو طريق بدست مي آورند، با هم تلفیق کرده و در پاسخ خود به کار گیرند.
دو تکلیف تلفیقي بر اساس شنیدن يک سخنراني يا گفتگوي کوتاه
- شرکت کنندگان بايد نکات کلیدي موجود در آنچه که مي شنوند را بطور خلاصه در پاسخ هايشان  ارائه دهند .

 

مدت پاسخ گويي به هر کدام از تکالیف از 45 تا 60 ثانیه متغیر مي باشد .

 
Scroll to Top