اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

دارای مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور( آموزش کارکنان دولتی)

 موسسه سخن سرایان از سال 1386 تا کنون دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور (استانداری اصفهان ) جهت آموزش کارکنان دولتی ، سازمان ها و ارگان ها در رشته زبان انگلیسی در اصفهان و اعطای مدرک رسمی به آن ها می باشد . در بهمن ماه سال 1393 مدیر کل محترم دفتر آموزش و پژوهش استانداری اصفهان طی نامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی و بانک ها در سطح استان اصفهان ، نسبت به اعلام توافق استانداری اصفهان با موسسه زبان های خارجی سخن سرایان در زمینه آموزش زبان انگلیسی جهت کارکنان دولتی در سطح استان اصفهان با در نظر گرفتن تخفیف ، اقدام نمودند . که متن این نامه را در ذیل مشاهده می نمایید .

 همچنین در ابتدای شهریور سال 1394 ، سرپرست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان طی نامه ای که در ذیل به استحضار بینندگان رسیده است ، مدیران اجرایی سطح استان اصفهان را به شرکت در دوره های مکالمه زبان انگلیسی ، در موسسه زبان های خارجی سخن سرایان  فراخوانده است .

 مجوز

 

مجوز از استانداری جهت آموزش کارکنان دولتی در اصفهان
مجوز از استانداری جهت آموزش کارکنان دولتی در اصفهان

 
Scroll to Top