اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

میزان شهریه هر دوره از زبان های غیر انگلیسی ؟

هر دوره از زبان های غیر انگلیسی ( عمومی ) :

کلاس های زبان ایتالیایی در مدرسه ایتالیایی اصفهان برای هر دوره ( مثلا A1  ) به مدت 30جلسه 2ساعته 1/300 تومان می باشد .

زبان آلمانی 27 جلسه یک ساعت و نیم با هزینه 750000تومان

زبان اسپانیایی شامل 35 جلسه یک ساعت و نیم و با هزینه ی 980000تومان

ترکی استانبولی شامل 20 جلسه یک و نیم ساعته و با هزینه ی 500000تومان

مکالمه فرانسه هر دوره شامل 35جلسه یک ساعت و نیم و با هزینه ی 980000تومان
Scroll to Top