اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

شرایط پذیرش در مقاطع مختلف دانشگاههای ایتالیا

پذیرش دانشجو

کلیه افراد واجد شرایط فارغ از سن، جنسیت و ملیت، واجدیت تحصیل در دانشگاه های ایتالیا را دارا هستند .

پذیرش در مقطع فوق لیسانس
بسته به دانشگاه ها، فراخوان پذیرش دانشجو ممکن است در طول سال یک الی دو مرتبه در مقطع فوق لیسانس انجام گیرد.

شروع دوره
ترم اول (پاییز) : در ماه سپتامبر (اوایل شهریور ماه)
ترم دوم (بهار): در ماه مارس (اسفند ماه)

مهلت ثبت نام و اخذ پذیرش
مهلت ثبت نام و اخذ پذیرش نیز در دانشگاه های مختلف، متفاوت می باشد:
مهلت پذیرش ترم اول: سپتامبر (اواسط مهر ماه) تا اواسط ژوئن (اواخر خرداد ماه) برای متقاضیان تحصیل در ترم اول پاییز (سپتامبر)
مهلت پذیرش ترم دوم: از ژوئیه (تیر ماه) تا اول اوت (مرداد ماه) برای متقاضیان تحصیل در ترم دوم
رشته های تحصیلی در ترم دوم بسیار محدودتر از ترم اول میباشد و شامل مقطع کارشناسی و دکتری نمیشود

شرایط عمومی پذیرش در مقطع فوق لیسانس
1. دارا بودن مدرک کارشناسی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایران (یا گذراندن 12 سال تحصیلی تا قبل از دانشگاه و دارا بودن مدرک دوره کارشناسی حداقل سه ساله)

2. مورد ارزشیابی تحصیلی قرار گرفتن دانشنامه و ریز نمرات دانشگاهی داوطلب از سوی سفارت ایتالیا در تهران (Dichiarazione Di Valore) و معادل سازی آن با نظام تحصیلی در کشور ایتالیا

3. دارا بودن مدرک هویتی معتبر (نظیر گذرنامه و یا ترجمه رسمی شناسنامه)

4. آشنایی با زبان مورد آموزش دورۀ مورد نظر (انگلیسی یا ایتالیایی بر اساس رشته و مقطع)

پذیرش در مقطع دکتری
در مقطع دکتری، فراخوان پذیرش دانشجو در طول سال یک مرتبه صورت می گیرد.
شروع دوره
از ماه نوامبر تا فوریه

مهلت ثبت نام و اخذ پذیرش
مهلت ثبت نام و اخذ پذیرش نیز در دانشگاه های مختلف، متفاوت می باشد:

معمولاً از ماه مارس (اوایل اسفند ماه) تا دسامبر (آذر ماه)

شرایط عمومی پذیرش در مقطع دکتری
1. دارا بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ایران (یا گذراندن 12 سال تحصیلی تا قبل از دانشگاه و دارا بودن مدرک دوره کارشناسی حداقل سه ساله و مدرک کارشناسی ارشد حداقل 2 ساله و یا دوره های کارشناسی ارشد پیوسته حداقل 5 ساله)

2. مورد ارزشیابی تحصیلی قرار گرفتن دانشنامه ها و ریز نمرات دانشگاهی داوطلب از سوی سفارت ایتالیا در تهران (Dichiarazione Di Valore) و معادل سازی آن با نظام تحصیلی در کشور ایتالیا

3. دارا بودن مدرک هویتی معتبر (نظیر گذرنامه و یا ترجمه رسمی شناسنامه)

4. آشنایی با زبان مورد آموزش دورۀ مورد نظر (انگلیسی یا ایتالیایی بر اساس رشته و مقطع)
Scroll to Top