اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

رنکینگ دانشگاه های ایتالیا

رنکینگ داشنگاههای ایتالیا

جدول زیر بر اساس آخرین رتبه بندی انجام گرفته مربوط به دانشگاه های ایتالیا بر اساس مهمترین نشریات معتبر رتبه بندی در جهان یعنی QS ، Times و Shanghai در سال 2015-16 تهیه شده است . ویرایش ( 27/02/1395 )

------------------------------------------------------------

رتبه در Shanghai رتبه در Times رتبه در QS نام دانشگاه
201-300 276 -300 204 دانشگاه بلونیا - University of Bologna
101-150 301-350 213 دانشگاه ساپیینزای رم - Sapienza University of Rome
 
- 276-300 187 دانشگاه پلی تکنیک میلان - Politecnico di Milano
151-200 276-300 306 دانشگاه میلان - University of Milano
101-150  301-350 367 دانشگاه پیزا - University of Pisa
151-200  301-350 309 دانشگاه پادووا - University of Padua
401-500 - 401 دانشگاه تور ورگاتای رم - Università di Roma - Tor Vergata
301-400 - 441 دانشگاه ناپل - University of Naples-Federico II
201-300  351-400 411 دانشگاه فلورانس - University of Florence
401-500 - 314 دانشگاه پلی تکنیک تورین - Politecnico di Torino
401-500 251-275 501 دانشگاه پاویا - Università degli Studi di Pavia
- - 377 دانشگاه کاتولیکا ساکرو کور - Università Cattolica del Sacro Cuore
201-300 226-250 501 دانشگاه تورین - University of Turin
 
-  201-225 411-420 دانشگاه ترنتو - University of Trento
 
- - 701 دانشگاه سیه نا - University of Siena
 
401-500 226-250 601 دانشگاه بیکوکا - University of Milano- Bicocca
 
301-400 - 701 دانشگاه جنوا - University of Genoa
 
301-400 - 701 دانشگاه پروجا - Perugia University
 
- - 701 دانشگاه مودِنا - University of Modena
 
- 226-250 651 دانشگاه تریسته - University of Trieste
 
- - 701 دانشگاه برشا - University of Brescia
 
- - +701 دانشگاه کاتانیا - Catania University
 
- - +701 دانشگاه سوم رم - Università degli Studi Roma Tre
 
- 351-400 +701 دانشگاه باری - University of Bari
 
- - +701 دانشگاه وِرونا - Verona University
 
- 301-350 - دانشگاه سالنتو - University of Salento
 
401-500 351-400 - دانشگاه فِرارا
- - 701 دانشگاه فوسکاری ونیز - Università Ca' Foscari Venezia
- - - دانشگاه فِرارا - University of Ferrara
 
- - N/A  Universita BocconiScroll to Top