اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

بورسیه طلایی دانشگاه پلی تکنیک میلان بورسیه طلایی

دانشگاه پلی تکنیک میلان به دانشجویان بین المللیِ پذیرفته شده در دوره های دانشگاهیِ سال تحصیلی جدید که به زبان انگلیسی و در پردیس های میلان ارائه می شوند ، این بورسیه تحصیلی را اعطا می کند .

تقسیم بندی این بورسیه های تحصیلی به شکل زیر می باشد :

حداکثر 24 بورسیه تحصیلی طلایی به ارزش 5000 یورو در هر سال

مهمتر از همه اینکه ، دانشجویانی که این بورسیه ها را دریافت می کنند از پرداخت کل شهریه معاف می شوند .

هر کدام از این بورسیه های تحصیلی هزینه اقامت در یکی از خوابگاه های دانشجویی پلی تکنیک میلان و یا خوابگاه طرف قرارداد با این دانشگاه را پوشش می دهد. مابقیِ مبلغ بورسیه، پس از پرداخت مالیات، به صورت پول نقد به عنوان پول تو جیبی به دانشجو تعلق می گیرد .

بخش دوم : گزینش دریافت کنندگان بورسیه

افرادی برای دریافت بورسیه تحصیلی انتخاب می شوند که فرم درخواستِ دانشگاه پلی تکنیک میلان را تا تاریخ مشخص شده – طبق ترتیب مراحل شرح داده شده در بخش " پذیرش و کمک های مالی" وب سایت دانشگاه پلی تکنیک میلان- ارسال کرده باشند .

بخش سوم : فرآیند ارزیابی

متقاضیان بر اساس ارسال مدارک مذکور در بخش " پذیرش و کمک مالی" در فرم درخواست برای پذیرشِ دانشگاه پلی تکنیک میلان، انتخاب می شوند .
کمیته ارزیابی، معیارهای زیر را در ارزیابی متقاضیان در نظر می گیرد:
الف) عملکرد تحصیلی در سیکل اول تحصیلات- نمرات اخذ شده در امتحانات و نمره نهایی در سیکل اول یا سه سال اول تحصیل از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
ب) رزومه ای مبنی بر تجربیات مرتبط، هم در مورد تحصیل و هم فعالیت های کاری
پ) توصیه نامه
ج) انگیزه نامه
د) نمونه کار در صورت نیاز

کمیته ارزیابی پس از اینکه به نتایج موردنظر رسید، لیستی از متقاضیان باصلاحیت و واجد شرایط را آماده می سازد.
این کمیته ارزیابی متشکل است از :
- نمایندگان دانشگاه پلی تکنیک میلان که توسط مدیر ارتباطات و روابط خارجی منسوب شده اند
- نمایندگانی از اقامتگاه های دانشجویی

بخش چهارم : نتیجه گزینش

نتیجه ی این گزینش تنها به متقاضیانی اعلام می گردد که تا زمان مقرر درخواست خود را ارسال کرده و بورسیه تحصیلیِ به آنها تعلق گرفته باشد.

دریافت کنندگان بورسیه، به منظور تایید پذیرششان باید مبلغ 114 یورو را بابت هزینه اداریِ ثبت نام به حساب خدمات آنلاین دانشگاه پلی تکنیک میلان پرداخت کنند.

گیرندگان این بورسیه های تحصیلی دیگر نیازی به پرداخت سایر هزینه ها و شهریه های ثبت نام در دانشگاه پلی تکنیک میلان ندارند.
در صورتی که دریافت کننده بورسیه طبق قانون مذکور عمل نکرده و از طریق حساب آنلاین مبلغِ ذکر شده را پرداخت نکند، بورسیه تحصیلی به متقاضی دیگری اعطا خواهد شد.

این بورسیه تحصیلی تنها برای ثبت نامِ ترم اول سال تحصیلی جدید معتبر می باشد. اگر دانشجو تمام مداک موردنیاز را ارائه ندهد و یا به هر دلیلی موفق به تکمیل همه مراحل ثبت نام نشود، فرصت دریافت بورسیه تحصیلی را از دست می دهد.

بخش پنجم : تایید بورسیه تحصیلی

این بورسیه تحصیلی برای پوشش هزینه های دو سال از دوره های دانشگاهی تعبیه شده است.
در صورتی به دانشجو در سال دوم تحصیل بورسیه تحصیلی تعلق می گیرد که تمامی شرایطی را که در ابتدای ترم اول سال تحصیلی جدید موردنیاز بود را همچنان حفظ کرده باشد.

بخش ششم : پردازش اطلاعات شخصی
Scroll to Top