اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

بورس شهریه دانشگاه ساپینزا رم

بورس شهریه دانشگاه ساپینزا رم

شهریه ها
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد : حدود 2500 تا 3500 یورو در سال بر حسب رشته
با امکان کاهش شهریه تا حداکثر 50 % در صورت دریافت بورسیه
مقطع دکتری: حدود 2200 یورو در سال
با امکان کاهش شهریه تا 500 یورو در سال

شرایط دریافت بورسیه شهریه از دانشگاه ساپیینزا رم
متقاضیان مجرد که با خانواده شان زندگی میکنند می بایست ترجمۀ تمامی صفحات شناسنامه پدر و یا سرپرست خانواده به زبان ایتالیایی ترجمه شده و به تایید وزارت امورخارجه و دادگستری و سفارت ایتالیا برسد. در خصوص متقاضیان متاهل باید شناسنامه خود متقاضی با همین شرایط ترجمه شود.
ترجمه اجاره نامه منزل در صورت مستاجر بودن و سند ملکی در صورت مالک بودن

ترجمه میزان درآمد سالیانه : باید کپی فیش حقوقی پدر یا سرپرست خانواده در خصوص افراد مجرد، و در خصوص افراد متاهل، فیش حقوقی خود شخص به بانک مرکزی واقع در خیابان میرداماد، باجه ورودی ساختمان برده شود و درخواست صدور نامه درآمد سالیانه و ماهیانه به یورو برای ارائه به سفارت ایتالیا ارائه گردد. در این صورت بانک مرکزی یک فرم را به شما جهت تکمیل ارائه میدهد و چند روز بعد نامه آماده می شود.

در نهایت نامه بانک مرکزی و فیش حقوقی می بایست پس از ترجمه به زبان ایتالیایی همراه با تایید دادگستری و امور خارجه و سفارت ایتالیا، همزمان با مدارک تحصیلی دانشجو یعنی گواهی پایان تحصیلات و ریز نمرات (که قبلا به تایید سفارت رسیده اند) از سفارت دریافت شوند و تا حداکثر 10 فوریه به شرکت تحویل گردد تا مراحل ثبت نام نهایی گردد.
Scroll to Top