اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

بورس دانشگاه بوکونی میلان Bocconi

بورس دانشگاه بوکونی میلان

دانشگاه بوکونی :

دوره کارشناسی / کارشناسی ارشد
مهلت ارسال درخواست : ژانویه تا می
محل تحصیل: میلان، ایتالیا
شروع دوره : سپتامبر
توضیحات مختصر :
دانشگاه بوکونی به دانشجویان بین المللی که در دوره ی کارشناسی و یا کارشناسی ارشدِ بوکونی ثبت نام می کنند، بورسیه های تحصیلی ارائه می دهد. برای اعطای بورسیه نیز عملکرد تحصیلی دانشجویان در نظر گرفته می شود.

موسسات میزبان :
دانشگاه بوکونی در میلان، ایتالیا

رشته های تحصیلی:
همه دوره های کارشناسی یا کارشناسی ارشد

تعداد بورسیه های تحصیلی:
در مجموع 80 کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان ارائه می شود - 40 بورسیه برای کارشناسی ارشد و 40 بورسیه برای کارشناسی

گروه هدف :
دانشجویان بین المللی
ارزش بورس تحصیلی :
برای دوره ی کارشناسی، بورس تحصیلی شامل معافیت از پرداخت کل شهریه و ارزشی برابر 11000 یورو در سال و برای حداکثر 3 سال تحصیلی می باشد؛ در حالی که بورسیه دوره کارشناسی ارشد که شامل معافیت از کل شهریه و ارزشی در حدود 11500 در هر سال است حداکثر 2 سال تحصیلی را پوشش می دهد.
برای دریافت مجدد بورسیه به معیارهای شایستگی نیاز است.

واجدین شرایط :
تنها آن دسته از متقاضیان سال اول دوره های کارشناسی یا کارشناسی ارشدِ دانشگاه بوکونی برای اعطای بورس تحصیلی در نظر گرفته می شوند که تمام شرایط زیر را داشته باشند :
• شهروند غیرایتالیایی؛
• ساکن غیر ایتالیایی؛
• نباید دارای مدرک دانشگاهی ایتالیایی چه از ایتالیا و چه خارج از آن باشند.

دانشجویانی که دارای یکی از شرایط زیر باشند، تحت برنامه ی اعطای بورسیه قرار نمی گیرند :
• قبلا در یک دوره ی دانشگاهی در ایتالیا و یا در خارج از ایتالیا ثبت نام کرده باشند؛
• از طرف نهادهای دولتی یا خصوصی برای سال تحصیلی جدید برای دریافت بورس انتخاب شده باشند.

دستورالعمل های درخواست :
متقاضیان باید فرم درخواست آنلاین بورسیه تحصیلی بوکونی را تکمیل و ارسال کنند. درخواست بورسیه تحصیلی حتما باید تا آخرین مهلت اعلام شده، انجام گیرد.
Scroll to Top