اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

دسته: اخبار

آزمون بين المللي زبان ايتاليايي اسفند ماه 95

آزمون بين المللي زبان ايتاليايي ( CELI ), اين آزمون در اسفند ماه سال 1395 ، در دانشكده علوم پزشكي دانشگاه اصفهان و در دو تالار برگزار گرديد.

فیلم برگزاری آزمون در سالن  آزمون دانشگاه اصفهان توسط مدرسه زبان ایتالیایی اصفهان :

 

سالن برگزاري آزمون زبان ايتاليايي چلي ( CELI ) مورخ ٢٩ آبان١٣٩٦

آزمون بين المللي زبان ايتاليايي
آزمون بين المللي زبان ايتاليايي
آزمون بين المللي زبان ايتاليايي

آزمون بين المللي زبان ايتاليايي
Scroll to Top