اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

اصطلاحات و ضرب المثل های انگلیسی

کاربرد اصطلاحات ، در مکالمه زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی می باشد ، همینطور ضرب المثل ها و اصطلاحات در سطوح پیشرفته زبان مثلا در سطح آیلتس IELTS کاربرد فراوانی دارند .

 

برخی اصطلاحات و ضرب المثل ها در انگلیسی

 

برخی اصطلاحات زبان انگلیسی

بهتر است یک توضیح کلی درباره اصطلاحات زبان انگلیسی (Idioms) برای شما علاقه مندان به این زبان بدهیم

برای اینکه بتوانیم اصطلاحات به زبان انگلیسی را یاد بگیریم، دانستن معنی تک تک کلمات انگلیسی، مشکلی را حل نمی کند و تنها راه پی بردن به معنی این عبارات بکارگیری آنها در جملات است.

یادگیری اصطلاحات زبان در زبان محاوره انگلیسی کاربرد بسیاری دارد و به شما برای ارتباط راحت تر با بومیان انگلیسی کمک بسزایی می کند. برای همین منظور ما تعدادی از اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی را در این مقاله گردآوری کردیم تا شما زبان آموزان و علاقه مندان به این زبان بتوانید از انها استفاده نمایید.

اگر شما قصد مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان را دارید ما به شما پیشنهاد می کنیم قبل از مهاجرت حتما روزانه تعدادی از این اصطلاحات را حفظ کنید.

A flash in the pan
کوشش گذرا
Skid Row
محله ولگردها
To go up in smoke
بر باد رفتن
Feeling no pain
مست
Stock in trade
فوت وفن
To take down a peg
نوک کسی را چیدن
To pass the buck
از زیر بار کار شانه خالی کردن
I'm from Missouri
چشمم آب نمیخوره
Red-letter day
روز به یاد ماندنی
Thumb's down
جواب رد
One swallow does not make a summer
با یک گل بهار نمی شود
To swap horses in midstream
وسط کار نظر خود را عوض کرد
To cool one's heels
چشم به راه بودن
A red herring
نکته انحرافی
To have cold feet
جا زدن
To look a gift horse in the mouth
دندان اسب پیشکش را شمردن
To pay the piper
تقاص پس دادن
To show one's hand
دست کسی را رو کردن
Fair-weather friend
رفیق نیمه راه
Windfall
مال باد آورده

 

برخی ضرب المثل ها در زبان انگلیسی


ضرب المثل ها در فرهنگ ها و زبان های مختلف به صورت های متفاوت بیان می شوند.

اما همگی آنها اصولا برای هدفی خاص و بیان نصیحت، اخطار و یا انتقاد مورد استفاده قرار می گیرند.

اگر بیشتر دقت کنیم می توانیم به شباهت مفهومی آنها در تمامی زبان ها پی ببریم.

ضرب المثل به انگلیسی یا همان proverb، به شکل های گوناگون دیگری نیز بیان می شود . ضرب المثل در هر زبانی کاربرد دارد و یادگیری آن بیشتر جنبه سرگرمی دارد.

 

The grass is always greener on the other side
مرغ همسایه غازه
To run with the hare and hunt with the hounds
یکی به میخ و یکی به نعل زدن
There is no smoke without fire
تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها
Strike while the iron is hot
تا تنور داغه نون رو بچسبون
To dance to a person's tune
به ساز کسی رقصیدن
The early bird catches the worm
سحر خیز باش تا کامروا شوی
To bite off more than you can chew
لقبه بزرگتر از دهان برداشتن
East, west, home's best
هیچ جا خونه خود آدم نمیشه
To carry coals to Newcastle
زیره به کرمان بردن
No pain, no gain
نابرد رنج گنج میسر نمی شود
To bite a file
آب در هاون کوبیدن
A poor workman blames his tools
عروس نمیتونه برقصه، میگه زمین کجه
Many a little make a mickle
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
A bird in the hand is worth two in the bush
سیلی نقد به از حلوای نسیه
Rome was not built in a day
گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی
You saw nothing, you heard nothing
شتر دیدی ندیدی
Take a chance while it is available
شانس یکبار در خونه آدم رو میزنه
It's never too late to mend
ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است
Scroll to Top