اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دارای مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان ( آموزش کارکنان دولتی )

 

 موسسه سخن سرایان از سال 1386 تا کنون دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان جهت آموزش کارکنان دولتی ، سازمان ها و ارگان ها در رشته زبان انگلیسی در اصفهان و اعطای مدرک رسمی به آن ها می باشد .

 

در بهمن ماه سال 1393 مدیر کل محترم دفتر آموزش و پژوهش استانداری اصفهان طی نامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی و بانک ها در سطح استان اصفهان ، نسبت به اعلام توافق استانداری اصفهان با موسسه زبان های خارجی سخن سرایان در زمینه آموزش زبان انگلیسی جهت کارکنان دولتی در سطح استان اصفهان ، اقدام نمودند .

 

 همچنین در ابتدای شهریور سال 1394 ، مدیریت محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان طی نامه ای که در ذیل به استحضار بینندگان رسیده است ، مدیران اجرایی سطح استان اصفهان را به شرکت در دوره های مکالمه زبان انگلیسی ، در موسسه زبان های خارجی سخن سرایان  فراخوانده است .

 
Scroll to Top