اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

لیست برنامه کلاسی های انگلیسی

 آموزش زبان اصفهان

کودک و نوجوان

دوره

ساعت و روز برگزاری

طول دوره و شهریه

تاریخ شروع

وضعیت

         
         
         
         
         
         
         
         

 

بزرگسالان

دوره       ساعت و روز برگزاری                    طول دوره و شهریه                                  تاریخ شروع     وضعیت      
         
         
         
         
         

 

توجه: تایم و زمان کلاس های در حال تشکیل امکان تغییر دارد لطفا ثبت نام خود را انجام دهید تا از تایم و زمان دقیق شروع کلاس با خبر شوید.
Scroll to Top