اصفهان , خیابان توحید میانی , روبروی آزمایشگاه دی - 03136285448 - 03136251197

آموزش زبانهای خارجی  آموزشگاه سخن سرایان

زبانهای دیگر

موسسه زبان های خارجی سخن سرایان برای متقاضیان رشته های دیگر آموزش مکالمه زبان در شهر اصفهان ، مانند روسی ، سوئدی ، نروژی ، چینی ، هلندی ، ارمنی ، ژاپنی و ... که متقاضی کمتری دارند ، برگزار کننده کلاس به صورت خصوصی و نیمه خصوصی می باشد .

Scroll to Top