اصفهان , خیابان توحید میانی , روبروی آزمایشگاه دی - 03136285448 - 03136251197

آیا مدرسان موسسه دارای مدرک دانشگاهی هستند ؟

تمامی مدرسان موسسه دارای مدرک دانشگاهی در سطح لیسانس و فوق لیسانس و در مواردی بالاتر در رشته مرتبط با تدریس خود می باشند .
Scroll to Top