اصفهان , خیابان توحید میانی , روبروی آزمایشگاه دی - 03136285448 - 03136251197

شرایط استرداد شهریه ؟

پس از شروع کلاس به هیچ عنوان شهریه مسترد نمی شود ولی قبل از شروع کلاس در صورت داشتن دلیل موجه و موافقت مدیریت آموزش با کسر 20% از کل مبلغ شهریه ما بقی آن عودت داده خواهد شد.
Scroll to Top